Inštitut za vodarstvo, d.o.o. - Water Science Institute - Institut für Wasserwesen

POTROG

POTROG

Prikaz intenzitete potresa po evropski makroseizmični lestvici

  • Projekt: Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe Civilne zaščite - POTROG
  • Leto: 2011 - 2013

Pripravljene so bile strokovne podlage in orodja za vsestransko pripravljenost na potres.

 

Datum objave

02 September 2015

Vrsta

Študija potresne ogroženosti

Twitter

Lokacija