Inštitut za vodarstvo, d.o.o. - Water Science Institute - Institut für Wasserwesen

Raziskave in Razvoj

Zavedamo se da je znanje zelo pomembno za učinkovito in kakovostno delo, zato smo zelo dejavni tudi na področju raziskav in razvoja.
Pri tem upoštevamo cikel raziskav in razvoja: 

 

Sodelovanje na projektu DEUP

Projekt DEUP - Demonstracija celostnega energetskega upravljanja je projekt, v katerem se razvija platforma za spremljanje in vodenje prilagodljivega odjema FEMS, ki je prolagojen za klasično industrijsko proizvodnjo in energetsko optimiranje vodovodnih sistemov.

 

 project deup

 

GIS sistemi

Razvijamo GIS sisteme in izdelujemo prostorske analize. Naša prednost je, da ne uporabljamo konvencionalnih ESRI programov, ampak uporabljamo alternativno konkurenčno GIS orodje, ki je cenovno dostopnejše. Ponujamo vam:

 • spletne GIS zemljevide,
 • spletne GIS zemljevide, ki so prilagojeni potrebam uporabnika,
 • offline GIS rešitve z grafikoni in zemljevidi,
 • GIS ali podatkovne analize in poročila.

 

Poročevalski sistemi

Upravljamo centralne baze podatkov in izdelujemo poročevalske spletne sisteme. Poročevalski sistemi omogočajo neomejeno število poročevalcev, da poročajo neomejeno število tabelaričnih podatkov v centralno bazo. Naši sistemi lahko podpirajo:

 

 

 • neomejeno število poročevalcev in poročevalskih tabel,
 • zelo velike tabele (nad 300 000 vrstic),
 • mehanizme za iskanje napak v poročani vsebini (vsebinske ter tipkarske napake),
 • zavrnitev napačnih podatkov pred vnosom v centralno bazo,
 • preverjanje vhodnih podakov glede na poljubno klasifikacijo,
 • možnost poročanja GIS podatkov,
 • izris grafičnih (zemljevid) ter tabelaričnih poročil poročanih podatkov.

Strokovne objave

Na Inštitutu za vodarstvo se ukvarjamo z različnimi projekti, zato se zavedamo, da je znanje naše največje bogastvo. Vedno želimo biti na tekočem z novostmi na področjih, ki nas zanimajo in kadar pridemo do novih zaključkov v projektih, ki smo jih uspešno zaključili, naše novo pridobljeno znanje združimo in objavimo.

 

Twitter

Lokacija