Inštitut za vodarstvo, d.o.o. - Water Science Institute - Institut für Wasserwesen

Naša misija

Na Inštitutu za vodarstvo z vrhunskim znanjem povezujemo tehnične, pravne in ekonomske vidike kompleksnega področja gospodarjenja z vodami. Pri tem povezujemo poznavanje vodarske stroke na ključnih področjih:

 

  • izdelava kart poplavne nevarnosti;
  • vodenja poplav in zagotavljanja poplavne varnosti;
  • delovanje sil zaščite in reševanja v primerih poplavne nevarnosti;
  • meteorna odvodnja;
  • odvajanje in čiščenje odpadnih voda;
  • delovanje in vzdrževanje vodnih objektov in naprav (vključujoč vodno infrastrukturo);

s poznavanjem optimizacijskih procesov za naročnika ob upoštevanju danih zakonskih okvirjev.

 

Glede na dolgoletno tradicijo dobrega poslovanja smo prejeli tudi certifikat visoke bonitetne odličnosti (A), ki nam ga je podelila mednarodna bonitetna agencija Bisnode.

Izdelava kart poplavne nevarnosti Imamo veliko izkušenj na področju izdelave poplavnih študij in kart poplavne varnosti. Povpraševanje

Twitter

Lokacija