Inštitut za vodarstvo, d.o.o. - Water Science Institute - Institut für Wasserwesen

Animacije poplavnih študij

V okviru hidrološko - hidravličnih studij za izdelavo poplavnih kart izdelamo tudi animacije, ki prikazujejo časovni potek poplav. V spodaj prikazanih primerih se poplave nanašajo na visoke vode s 100-letno povratno dobo.

Občina Šempeter-Vrtojba

Občina Cerklje

Občina Kamnik

Obdelali smo več različnih vodotokov. Za ogled ostalih animacij za občino Kamnik uporabite gumba levo in desno na prikazu videa.

 

Izdelava kart poplavne nevarnosti Imamo veliko izkušenj na področju izdelave poplavnih študij in kart poplavne varnosti. Povpraševanje

Twitter

Lokacija