Inštitut za vodarstvo, d.o.o. - Water Science Institute - Institut für Wasserwesen

Za prizadevno in učinkovito opravljeno delo smo prejeli naslednja priznanja in pohvale.

 

 

 

Po uspešno končanem projektu POTROG, so na srečanju ob dnevu CZ v Kamniku 5. marca 2014 izvajalci projekta dobili bronasto plaketo kot priznanje za opravljeno delo. Sodelavca z Inštituta za vodarstvo sta bila dr. Primož Banovec in Matej Cerk.

 

Twitter

Lokacija