Inštitut za vodarstvo, d.o.o. - Water Science Institute - Institut für Wasserwesen

O nas

Priznanja in nagrade

img 27 Za prizadevno in učinkovito opravljeno delo smo prejeli že kar nekaj priznanj in pohval. Glede na dolgoletno tradicijo dobrega poslovanja smo prejeli certifikat visoke bonitetne odličnosti (A), ki nam ga je podelila mednarodna bonitetna agencija Bisnode. Med drugim smo dejavni tudi na področju civilne zaščite. Prejeli smo bronasti znak za požrtvovalno in uspešno delo pri poplavah 2010. Po uspešno končanem projektu POTROG (več lahko preberete tukaj), so na srečanju ob dnevu CZ v Kamniku 5. marca 2014 izvajalci projekta prejeli bronasto plaketo kot priznanje za opravljeno delo. Sodelavca z Inštituta za vodarstvo sta bila dr. Primož Banovec in Matej Cerk. Slednji projekt je bil zelo uspešen in se je izkazal kot praktično zelo uporabnega. Zato s partnerji nadgrajujemo projekt POTROG.

Naša misija

Na Inštitutu za vodarstvo z vrhunskim znanjem povezujemo tehnične, pravne in ekonomske vidike kompleksnega področja gospodarjenja z vodami. Pri tem povezujemo poznavanje vodarske stroke na ključnih področjih:

 

  • izdelava kart poplavne nevarnosti;
  • vodenja poplav in zagotavljanja poplavne varnosti;
  • delovanje sil zaščite in reševanja v primerih poplavne nevarnosti;
  • meteorna odvodnja;
  • odvajanje in čiščenje odpadnih voda;
  • delovanje in vzdrževanje vodnih objektov in naprav (vključujoč vodno infrastrukturo);

s poznavanjem optimizacijskih procesov za naročnika ob upoštevanju danih zakonskih okvirjev.

Strokovno znanje

Svetujemo in pomagamo vam lahko s strokovnim znanjem na naslednjih področjih:

 

Modeliranje poplav
Izdelali smo že preko 30 hidravlično-hidroloških študij, med drugim tudi za večja območja občin.
About Us

 

Civilna zaščita
Ukvarjamo se tudi s projekti vezanimi na civilno zaščito. Obravnavamo probleme poplav, onesnaženja voda in potresov.
About Us

 

Raziskave & Razvoj
Za podporo študij in projektov smo razvili uporabne aplikacije, med drugim tudi GIS platforme.
About Us

Ekipa

dr. Primož Banovec

Direktor

Vodstvo podjetja
Matej Cerk

Vodja

Oddelek za informacijske sisteme
Andrej Cverle

Vodja

Oddelek za modeliranje voda
Mohor Gartner

Sodelavec

Oddelek za modeliranje voda

Twitter

Lokacija