Inštitut za vodarstvo, d.o.o. - Water Science Institute - Institut für Wasserwesen

Ekipa

dr. Primož Banovec

Direktor

Vodstvo podjetja
Matej Cerk

Vodja

Oddelek za informacijske sisteme
Andrej Cverle

Vodja

Oddelek za modeliranje voda
Mohor Gartner

Sodelavec

Oddelek za modeliranje voda

 

Twitter

Lokacija