Inštitut za vodarstvo, d.o.o. - Water Science Institute - Institut für Wasserwesen

Komenda - Tunjica

Komenda - Tunjica

3D model zadrževalnika s simulacijo gladine vode

  • Projekt: Študija zadrževalnika Komenda - Tunjica

Opravila se je ocena trenutne situacije zadrževalnika Komenda - Tunjica.

 

Datum objave

02 September 2015

Vrsta

Študija vodne infrastrukture

Twitter

Lokacija